Nieuws

WORK AT HANDICARE

Kvinnene som avslørte omfanget av kvinnemishandlinga og skapte krisesenterbevegelsen, hadde som mål å gjøre sentrene overflødige.

Søker eldre 265881

– Det at partneren din maser om sex kan ikke kalles et overgrep sier seksualforsker Mons Bendixen.

Bendixen er kritisk til det han oppfatter som begrepsforvirring i metoo-kampanjen. Work at Handicare Handicare is continuously developing All day, more than enthusiastic people athwart the globe work at Handicare, all the rage order to improve the quality of life of physically challenged, elderly after that care givers. Ny musikk satte ord på ungdommens sinne og drømmer om en annen verden. Innenriks Publisert: Medlemmene møttes i grupper for å diskutere og planlegge, og på sitt beste ble dette fristeder hvor vi også kunne snakke trygt og åpent. Tvang Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn.

Søker eldre 606697

Mye av det tallsaktivistene sloss for, står fjellstøtt, men dagens aktivister og kvinneorganisasjoner må bruke tid på å hindre tilbakeslag, også om regjeringen er ample av kvinner. De fleste barn går i barnehage, vi har lang foreldrepermisjon for både mor og far, og menn tar mer ansvar i familien enn den gang dette var et krav i togene på kvinnedagen. Teksten er hentet fra forordet til boka «Vi var mange», utgitt på Wijnmaand forlag se faktaboks. Synet på kvinnen som annenrangs menneske var og er — i større eller mindre grad — en del av kulturen i alle land og i alle slags miljøer over hele verden.

139 140 141 142 143 144 145

Comments:

  1. Morten sve77
    28.12.2018 : 15:48

    F hva vi.

Alt